Poplatky

Cenník poplatkov za poskytované služby divízií AVIS platný od 1.1.2020

NÁZOV POPLATKU

Výška poplatku bez DPH

Osobitné povolenie k jazde

25,00 €

Povolenie k jazde, overenie od notára

50,00 €

Poplatok za mladšieho vodiča 21> za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní (jednorazovo za 1 osobu AMR a Lease)

45,00 €

Ďalší vodič za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní (jednorazovo za 1 osobu AMR pri prenájme na fyzickú osobu)

45,00 €

Dotankovanie po vrátení vozidla, koeficient tankovania

1,79 €

Výber farby na vozidle

30,00 €

Účasť na pred-obhliadke

50,00 €

Realizácia postúpenia práv zo zmluvy

výška mesačnej splátky

Vystavenie potvrdenia o trvaní zmluvy, platobnej disciplíne, výške záväzkov a pod.

30,00 €

Identifikácia platby zákazníka bez uvedenia variabilného symbolu

15,00 €

Neoznámenie zmeny údajov o klientovi (adresa, meno, hospodárska situácia a iné)

330,00 €

Zaslanie písomnej výzvy poštou

25,00 €

Poplatok za administratívne riešenie škody na vozidle

50,00 €

Povolenie k jazde do krajiny, v ktorej je vyhlásená karanténa kvôli vírusu COVID-19       

2500,00 €

 

 

ODHAD VYČÍSLENIA ŠKODY

Vyčíslenie poškodenia

Škrabanec na lakovanej ploche do 5 cm bez preniknutia pod povrch laku

0 €

Štiepky na prednej časti vozidla bez deformácie (s výnimkou skla)

0 €

Deformácie bez poškodenia farby do veľkosti 1€ mince

0 €

Poškodenia na diskoch / pukliciach do 1 cm

0 €

Diera vo výplni kat. N do veľkosti 1€ mince

0 €

Poškodenie hrany dverí, veľkosť S a M

0 €

Jemné škrabance za kľučkou dverí

0 €

Škrabanec preniknutý pod povrch laku a škrabanec nad 5 cm bez preniknutia pod povrch laku

250,00 €

Deformácie väčšie ako 1€ minca

250,00 €

Poškodenie / strata puklice

250,00 €

Poškodenie disku

250,00 €  - SPOLUÚČASŤ

Poškodenie striebornej časti predného/zadného nárazníka

250,00 €

Poškodenie plastovej lišty na: Master, Sprinter, Trafic

250,00 €

Poškodenie plastovej lišty nad blatníkom

250,00 €

Poškodenie vnutornej výplne na: Master, Sprinter

250,00 €

Poškodenie drevenej podlahy na: Master, Sprinter

250,00 €

Poškodenie vnútorného blatníka na: Master, Sprinter

250,00 €

Poškodenie na spätnom zrkadle alebo kľučke dverí

250,00 €

Poplatok za natankovanie nesprávneho paliva

250€ + dodatočné náklady

Veľké poškodenia (veľkosť L)

SPOLUÚČASŤ

Poškodenia viacerých dielov ak vznikli pri jednej PU

SPOLUÚČASŤ

Poškodenia čelného skla

SPOLUÚČASŤ

Prasknuté diely

SPOLUÚČASŤ

Opraviteľný defekt

30,00 €

Poškodenie nárazníka pri kategórii N

SPOLUÚČASŤ

 

 

Čistenie a strata

Výška poplatku bez DPH

Znečistený interiér

250,00 €

Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla

100,00 €

Fajčenie vo vozidle

250,00 €

Strata technického preukazu

250,00 €

Strata kľúču

250,00 €

Poškodenie / strata EČV

250,00 €

Strata zelenej alebo bielej karty

50,00 €

Strata povinnej výbavy vozidla

20,00 €

Strata náradia od vozidla

50,00 €

 

 

INÉ POPLATKY

Výška poplatku bez DPH

Poplatok za úkon na dopravnom inšpektoráte

30,00 €

Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti

40,00 €

Nezaslanie veľkého technického preukazu do 14 dní od odoslania malého technického preukazu na adresu nájomcu

25,00 €

Nezaslanie veľkého technického preukazu do 30 dní od odoslania malého technického preukazu na adresu nájomcu

50,00 €

Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla

100,00 €

Administratívny poplatok

25,00 €

Administratívny poplatok za spracovanie pokuty

25,00 €

Odovzdanie vozidla na dohodnutom mieste mimo sídla Prenajímateľa (iba v rámci BA)

30,00 €

Dočistenie vozidla (ak je auto možné skontrolovať, ale nie je dostatočne čisté)

60,00 €

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla (v prípade, že vozidlo nie je možné skontrolovať pri vrátení vozidla)

200,00 €

Dezinfekcia chladiarenského vozidla

100,00 €

Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia)

40,00 €

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme

30,00 €

Zmeškanie dohodnutého termínu v servise

19,00 €

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa

40,00 €

Poplatok za odobratie vozidla

450,00 €

Poplatok za prevoz vozidla

50 € + 0.50€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou

300,00 €

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom

500,00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP


  

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 3.333,33,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň uvedené sadzby predstavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má AVIS nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať.

Poplatok za presun pneumatík mimo prenajímateľom určených servisných stredísk je spoplatený sumou 45€ bez DPH jednorazovo. 

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

Platné od 1.10.2020.