Najčastejšie otázky

Je Vaša ponuka služby MaxiRent dostupná aj pre súkromné osoby?

Áno, naša ponuka služby MaxiRent je vhodná aj pre súkromné osoby.

Máte v ponuke služby MaxiRent osobné aj dodávkové vozidlá?

Áno, v ponuke máme okrem širokého portfólia osobných vozidiel aj úžitkové vozidlá do 3,5t.

MaxiRent PREMIUM alebo MaxiRent STANDARD? V čom spočíva rozdiel?

MaxiRent PREMIUM ponúka iba nové vozidlá priamo z výroby, ktoré sú zákazníkovi v pravidelných intervaloch min. po 6 mesiacoch daného prenájmu obmieňané za nové vozidlá.
MaxiRent STANDARD ponúka zánovné vozidlá v maximálnom veku do 6 mesiacov za výhodnejšie mesačné splátky, pričom zákazník jazdí po celú dobu prenájmu rovnaké vozidlo.


Kedy dostanem vozidlo a môžem začať jazdiť?

Okamžite! Vozidlo danej kategórie Vám zabezpečíme z našej aktuálnej flotily vozidiel, aby ste sa nemuseli obmedzovať. Toto vozidlo budete mať k dispozícií pokiaľ nebude dodané objednané vozidlo MaxiRent PREMIUM  z výroby, alebo nebude pripravené zánovné vozidlo MaxiRent STANDARD . Čakacia doba na vozidlo MaxiRent PREMIUM je závislá od viacerých faktorov ako napr. vyťaženia výrobných kapacít, spravidla však nepresiahne 3 – 4 mesiace. Tento benefit môžete ale nemusíte využiť. Ak nemáte záujem o vozidlo okamžite,  je potrebné počkať na dodanie nového vozidla z výroby.

Máte vozidlá, ktoré sú v ponuke MaxiRent aj skladom?

Áno, niektoré modely vozidiel sme pre Vás objednali na sklad, aby sme Vám zabezpečili maximálny komfort. Pre aktuálne informácie kontaktujte našich operátorov.

Aké služby sú zahrnuté v programe MaxiRent a čo si musím zabezpečiť sám?

·         Predplatený nájazd kilometrov

·         Havarijné a povinné zmluvné poistenie

·         Diaľničná známka platná pre SR

·         Sezónne prezutie a uskladnenie pneumatík

·         Registračný poplatok

·         Cestná daň

·         Asistenčná služba

·         Odhlásenie vozidla po ukončení prenájmu

·        Garančná servisná prehliadka


Zákazník sa sústredí iba na dopĺňanie kvapalín do vozidla, ako napr. palivo, vodu do ostrekovačov, adBlue či motorový olej.

Je potrebné zložiť pred prenájmom vozidla akontáciu?

Pri využití služby nie je potrebné zložiť akontáciu. Pred uzatvorením samotnej zmluvy poskytovateľ vyhodnocuje bonitu klienta, na základe ktorej sa vyhodnotí, či je potrebné zloženie zábezpeky a v akej výške. Najvyššia zábezpeka je stanovená vo výške 6 mesačných splátok.

Je súčasťou ponuky MaxiRent aj asistenčná služba?

Áno, v cene služby je zahrnutá asistenčná služba. S programom MaxiRent máte k dispozícií asistenticu mobility garantovanú výrobcom vozidla.

Aký je postup pred uzatvorením zmluvy a akú súčinnosť budete odo mňa potrebovať?

Pred uzatvorením zmluvy budeme od Vás potrebovať údaje osoby alebo spoločnosti, na ktorú bude Zmluva pripravená a zároveň bude vyhodnotená bonita danej osoby/spoločnosti. V prípade, ak bude potrebné zložiť zábezpeku, vystavíme Vám faktúru na jej úhradu. Všetko ďalšie už vybavujeme my. Spoločne si dohodneme už iba termín prevzatia vozidla. Zabezpečujeme pre Vás všetko, vrátane prihlásenia vozidla, jeho kompletnej prípravy až po jeho odhlásenie po ukončení prenájmu.

Kde si vozidlo preberiem a kde ho vrátim?

Vozidlo je potrebné prevziať i následne vrátiť v Bratislave, na jednej z pobočiek AVIS.

Načo musím počas 12 mesiacov prenájmu myslieť?

Iba na to, či si budete chcieť prenájom predĺžiť a oznámiť nám túto informáciu min. 3 mesiace pred ukončením prenájmu. Na všetko ostatné myslíme za Vás. Oznámime Vám i to, kedy a kde Vám vozidlo prezujeme či to, že je potrebné vozidlo vrátiť s dostatočným časovým predstihom.

Fixácia je 12 mesiacov. Počas tejto doby jazdím stále na tom istom vozidle?

Podľa toho aký program a model si zvolíte. V programe MaxiRent PREMIUM je pri vybraných vozidlách zabezpečený cyklus obmeny vozidiel počas doby fixácie, max. však 1 obmena vozidla počas tejto doby, aby sme našim zákazníkom zabezpečili nepretržité a bezproblémové používanie vozidla a minimalizovali tým riziko akýchkoľvek nepredvídaných komplikácií. Zákazník dostane vozidlo rovnakej kategórie. S vybranými vozidlami MaxiRent PREMIUM a MaxiRent STANDARD budete jazdiť celých 12 mesiacov bez obmeny vozidla. 

Ako prebieha úhrada služby MaxiRent?

MaxiRent sa počas doby trvania zmluvy (12 mesiacov) uhrádza pravidelne každý mesiac podľa splátkového kalendára formou fakturácie spätne za daný mesiac, pričom splátka musí byť pripísaná na účet prenajímateľa vždy prvý deň v nasledujúcom mesiaci.

Aký je postup v prípade, keď sa stane poistná udalosť?

Ak došlo k poškodeniu, ktoré presahuje rozsah drobných a malých poškodení či škrabancov, je potrebné okrem vypísania zápisu o nehode kontaktovať aj políciu a spísať úradný záznam. Zároveň je nevyhnutné AVIS informovať písomnou formou o vzniknutej poistnej udalosti a doložiť potrebnú dokumentáciu. Pokiaľ potrebujete asistenciu na cestách, na preberacom protokole sú zo zadnej strany uvedené dôležité kontakty na asistenčné služby či už v prípade poruchy alebo dopravnej nehody.

Mám nárok na náhradné vozidlo v prípade, ak sa mi vozidlo pokazí alebo v prípade nehody?

Za poplatok Vám vieme poskytnúť náhradné vozidlo. V prípade, ak sa vozidlo pokazí, zabezpečíme Vám výmenu daného vozidla bez poplatku.

Môžem si nakonfigurovať akúkoľvek výbavu vozidla podľa vlastných požiadaviek?

Program MaxiRent je unifikovaný a zákazník si vyberá vozidlá nakonfigurované spoločnosťou AVIS podľa najnovších trendov a aktuálnych požiadaviek užívateľov. Vozidlo si môžete nakonfigurovať podľa vlastných požiadaviek cez náš program operatívneho leasingu. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím našich operátorov.

Vzťahuje sa Vaša ponuka aj na iné modely vozidiel?

Ponuka MaxiRent je unifikovaná na modely v ponuke vozidiel. Ak by ste mali záujem o iné vozidlá vieme Vám pripraviť ponuku najlepšieho operatívneho leasingu na mieru.

Môže vozidlo využívať aj iná osoba ako tá, ktorá je uvedená na zmluve ako nájomca?

Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, ich členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady či zamestnanci môžu vozidlo využívať v súvislosti s predmetom podnikania nájomcu.

V prípade súkromných osôb môžu vozidlo využívať aj blízke osoby nájomcu definované v Zmluve.

Môžem jazdiť s vozidlom v zahraničí?

Áno, s našimi vozidlami môžete jazdiť v rámci celej Európskej únie a Európy bez obmedzení. Výnimku tvorí zákaz vstupu do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (mimo Chorvátska), Rusko, Ukrajina, Rumunsko.

Čo sa stane v prípade, keď prekročím stanovený limit kilometrov?

V objednávke služby MaxiRent je uvedená suma, ktorá je zákazníkovi účtovaná v prípade nájazdu kilometrov navyše. Limit kilometrov sa viaže na obdobie celého roka, čo znamená, že nájazd kilometrov môže byť rozložený po mesiacoch nerovnomerne.

Je pre mňa vhodná práve ponuka programu MaxiRent alebo skôr operatívny leasing či vlastná kúpa vozidla?

Ak by ste mali na vozidlo osobitné požiadavky, naša spoločnosť Vám pripraví najlepšiu ponuku operatívneho leasingu. V prípade požiadavky krátkodobého prenájmu vozidiel pripravíme Vám program spolupráce na mieru.

Potrebujem ísť s vozidlom na olejový servis, ako mám postupovať?

Som klient jazdiaci v BA a okolí:

Na pravidelný olejový servis sa môžem objednať do servisu AMH Service telefonicky na čísle +421 911 990 924 resp. +421 902 920 100, alebo emailom na autoservis@amh.sk.

Som klient jazdiaci mimo BA a okolia:

Na pravidelný olejový servis sa môžem objednať do jedného zo siete servisov Best Drive. Na stránke www.bestdrive.sk si po kliknutí na kontakty vyberiem najbližšiu prevádzku a telefonicky alebo emailom sa objednám na  servis. 

Aké sú podmienky v prípade, že chcem využiť dočasné vozidlo z požičovne?

V prípade, že sa pri čakaní na objednané vozidlo rozhodnete využiť službu dočasného vozidla z našej požičovne, je potrebné si kontrolovať počet najazdených kilometrov. Počet najazdených kilometrov na dočasnom vozidle sa neodpočítava od predplateného ročného nájazdu kilometrov na ročný prenájom, ale je vypočítaný alikvotne podľa predplateného nájazdu na dobu trvania nájmu dočasného vozidla. Všetky kilometre najazdené nad rámec povoleného nájazdu budú účtované ako nadlimit kilometrov v zmysle objednávky.