Poplatky

Poplatky

SPOPLATNENÉ POLOŽKY PRE ROK 2018

POPLATKY pre vozidlá AVIS MaxiRent

Výška poplatku bez DPH

Povolenie k jazde

Povolenie k jazde, overenie od notára

Poplatok za mladšieho vodiča ako 21 rokov za deň prenájmu

15,00 €

30,00 €

5,00 €

Dotankovanie po vrátení vozidla, koeficient tankovania

Poplatok za podlahu do vozidla Renault Master

Poplatok za podlahu do vozidla Volkswagen Crafter

Poplatok za stratu technického preukazu od vozidla

Poplatok za stratu bielej karty

Poplatok za stratu zelenej karty

Poplatok za stratu a vydanie kľúča od vozidla

Poplatok za stratu evidenčného čísla vozidla

Poplatok za stratu náradia od vozidla

Druhá upomienka pre splátku po dátume splatnosti

Pokuta za fajčenie vo vozidle

Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla

Administratívny poplatok – všeobecný úkon, riešenie pokuty

Nadmerné znečistenie vozidla

Tepovanie vozidla

Zaleštenie laku karosérie

Lakovanie dielu vozidla

Poplatok za kontrolu po umytí


V prípade zmeny subjektu v zmluvnom vzťahu s prenajímateľom AVIS je nájomca povinný uhradiť poplatok vo výške jednej mesačnej splátky za prenájom vozidla.

 

1,75 €

300,00 €

350,00 €

200,00 €

20,00 €

20,00 €

330,00 €

200,00 €

50,00 €

40,00 €

200,00 €

100,00 €

15,00 €

200,00 €

150,00 €

90,00 €

150,00 €

10,00

Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

Typ poškodenia

Charakter poškodenia

Vyčíslenie poškodenia

Malého rozsahu

oprava defektu

30,00 €

Malého rozsahu

škrabanec do 100 mm

150,00 €

Malého rozsahu

povrchové poškodenie

33,00 €

Malého rozsahu

prasklina v čelnom skle do 10 mm

33,00 €

Malého rozsahu

poškodenie puklice

20,00 €

Väčšieho rozsahu

poškodenie zliatinového disku kolesa

150,00 €

Väčšieho rozsahu

poškodenie disku kolesa s vysokým leskom

330,00 €

Väčšieho rozsahu

poškodenie disku a pneumatiky

330,00 €

Väčšieho rozsahu

deformácia karosérie

330,00 €

Väčšieho rozsahu

škrabance na karosérií

150,00 €

Väčšieho rozsahu

deformácia, prasknutie dielu

330,00 €

Väčšieho rozsahu

poškodenie čelného skla

330,00 €

Väčšieho rozsahu

poškodenie bočného skla

330,00 €

Väčšieho rozsahu

poškodenie elektrického kábla

200,00 €

Väčšieho rozsahu

poškodenie podlahy úžitkového vozidla

500,00 € - 2000,00 € 

Väčšieho rozsahu

poškodenie alebo strata dorazu na dverách úžitkového vozidla

330,00 €

 

 

 

 

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody. 

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.


  

AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov. Aktuálne poplatky sú vždy uvedené na oficiálnej webovej adrese spoločnosti www.avismaxirent.sk